ἐπιστηρίξει

ἐπιστηρίξει
ἐπιστηρίζω
cause
aor subj act 3rd sg (epic doric)
ἐπιστηρίζω
cause
fut ind mid 2nd sg
ἐπιστηρίζω
cause
fut ind act 3rd sg
ἐπιστηρίζω
cause
aor subj act 3rd sg (epic doric)
ἐπιστηρίζω
cause
fut ind mid 2nd sg
ἐπιστηρίζω
cause
fut ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”